Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Jeśli Twoja organizacja nie wdrożyła do tej pory procedur Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych dotyczących ochrony danych osobowych lub też zastanawiasz się czy dotychczas obowiązujące przepisy wewnętrzne jak i przyjęty schemat w organizacji chronią Cię w sposób dostateczny i masz tutaj  pewne wątpliwości, czy też w jakimś zakresie dosięgły Cię już skutki pewnych dotychczasowych zaniedbań to trafiłeś pod właściwy adres. W ramach Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych przyjętej i sprawdzonej metodologii audytowej wskażemy Ci w pierwszej kolejności co trzeba zrobić lub co usprawnić byś był w pełni bezpieczny lub też postaramy się złagodzić skutki tego co już się wydarzyło. Organizacja, która dba o swoją markę nie wypełnia jedynie przepisów prawa, bo tak trzeba, ale również, a przede wszystkim chroni dane osobowe swoich klientów, pracowników i kontrahentów, bo oni są dla niej najważniejsi. W swoim działaniu podchodzimy do tematów kompleksowo, więc nasze rekomendacje wypełniają nie tylko przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych ale również staramy się jednocześnie  zabezpieczyć tajemnicę Twojego przedsiębiorstwa.

Ochrona Danych Osobowych

Kompleksowe wdrażanie procedur ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w organizacji.

 • Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Tworzenie dedykowanej dla danej organizacji Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz nadzór nad jej wdrożeniem w organizacji.
 • Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Wsparcie merytoryczne dla ABI wewnątrz organizacji.
 • Szkolenia dla pracowników organizacji z zakresu zasad przestrzegania ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Stały monitoring zmian przepisów i bieżąca ich implementacja do pomiotów współpracujących na stałe (m.in. RODO).
 • Udzielanie odpowiedzi w imieniu organizacji na pytania od organów ochrony prawnej.

Selektywne wsparcie w zakresie realizacji obowiązków prawnych ODO.

 • Generowanie formuł zgód spełniających wymogi przepisów prawa.
 • Reprezentowanie organizacji w postępowaniach przed GIODO.
 • Sporzadzanie wzorów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Reakcja na incydenty związane z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych.
ODO Kraków

Usługi komplementarne

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie sprawowania funkcji audytu wewnętrznego w organizacjach gospodarczych oferujemy wsparcie w zakresie prowadzenia postępowań audytowych dedykowanych obszarów w funkcjonowaniu danej organizacji jak i postępowań wyjaśniających związanych z konkretnymi zdarzeniami, podejrzeniami występowania fraudów, nadzorem nad przebiegiem procesu inwentaryzacji.